5: Tevredenheid!!!

Kosteneffectiviteits- en Patiënt-tevredenheidsonderzoek

In de zorgsector wordt er steeds bezuinigd
Door meer vergoedingen voor acupunctuur-behandelingen te geven kunnen de Zorgverzekeraars (later) echt heel veel kosten besparen!
Kosteneffectiviteitsonderzoek, samen met patiënttevredenheidsonderzoek geven een beter beeld van de waarde van een nieuwe interventie voor de maatschappij dan de gekunstelde klinische gerandomiseerde onderzoeken.
Wat betreft patiënttevredenheid is een onderzoek gepubliceerd in 1998, waarbij 575 patiënten geïnterviewd werden. Er bleek een bijzonder hoge tevredenheid te zijn onder de gebruikers van acupunctuur (*). Uit dit onderzoek bleek dat:
I.      91.5% van mening was dat volgend op acupunctuur behandeling de klachten verbeterden,
II.     84% hun huisarts minder zag,
III.    79% minder geneesmiddelen op recept gebruikte en
IV. 70% niet geopereerd hoefde te worden, terwijl operatie aanbevolen was vóór de start van de acupunctuur behandeling.
Het is heel jammer dat de meeste mensen een acupuncturist gaan raadplegen pas nadat de klachten reeds chronisch zijn geworden zodat de “energie-blokkade” erg groot is geworden, maar …

Beter laat dan nooit, en toch …

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

(*) Cassidy CM. Chinese medicine in the US. J. Altern. Compl. Med. 1998; spring:17-27.

Het CBS rapport voor acupunctuur

Klik op de plaatjes:

CBS-1

CBS-2CBS-3
Bekijk ook deze YouTube filmpje!