HOME PAGE

Wij zijn “coronaproof”

Hoe werkt Medische Acupunctuur?

Ieder mens krijgt bij de geboorte een hoeveelheid energie mee. Die energie is nodig om te kunnen leven en actief te zijn. Gedeeltelijk gebruiken wij dat om te groeien en onszelf te ontwikkelen. De energie stroomt door het lichaam langs kanalen, meridianen genoemd. Deze kanalen zijn met elkaar verbonden en eveneens met de organen en de geest. Ze vormen als het ware een web in het lichaam. Als de energiestroom verstoord wordt, ontstaan er ziektes. Die verstoring in de energetische huishouding kan optreden door invloeden van buitenaf (bijv. virussen, wind, kou, hitte, vochtigheid), door trauma’s of overbelasting of door te hevige emoties (verlies van een geliefd persoon, angsten) of grote zorgen.
Door bepaalde punten op de meridianen te prikken met naalden kan de energie weer stromen en kan de balans zich weer herstellen. In principe zijn veel ziektes met acupunctuur te behandelen, in het bijzonder chronische aandoeningen, ziektes waarvoor geen oorzaak te vinden is en verschillende soorten van pijn.
De keuze van de punten die men prikt, wordt vastgesteld op grond van het verhaal van de patient, door het voelen van pols en het beeld van de tong en verder eventueel via metingen. Als de keuze van de punten, die geprikt moeten worden, gemaakt is, worden de naalden erin gestoken. Dit kan eventueel gevoelig zijn. De naalden blijven ongeveer 20-45 min. zitten, afhankelijk van de klachten en worden daarna eruit gehaald en weggegooid. In Nederland gebruikt men steriele wegwerpnaalden. Op het moment dat de naalden erin zijn, kan er een zwaar gevoel optreden of tintelingen of kan er zelfs een gevoel van stroming waargenomen worden. Na de behandeling kunnen de geprikte punten ook nog een branderig of tintelend gevoel geven.
Soms zijn er blokkades in het lichaam die de werking van acupunctuur negatief beïnvloeden. Dit zijn focale storingen of haarden, die er voor zorgen dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam niet op gang komt en het positieve effect van de behandeling uitblijft. Dit kunnen bijv. Littekens, dode tanden en kiezen, tonsillen in de keel, een sluimerende blindedarmontsteking of het effect van de radiotherapie bij cancer-therapie zijn.
Men zegt wel eens, dat suggestie bij deze geneeskunde een grote rol speelt, het zgn. placebo-effect. Onderzoeken laten echter zien, dat het succespercentage hiervoor te groot is. Bovendien blijkt acupunctuur ook effectief te zijn in de diergeneeskunde, waar suggestie geen rol kan spelen. Ook kleine kinderen reageren vaak erg goed op acupunctuur behandelingen. Dit laatste komt mede, mede omdat de afvalstoffen vanuit het milieu bij hen nog niet de tijd hebben gehad zich op te hopen in het bindweefsel. Zij reageren dan ook heel zuiver op het prikken.
VOOR ELKE GEZONDHEIDSGERELATEERDE KLACHTEN!
N.B.
Ondanks hele goede en positieve resultaten (zonder enige complicatie) wordt de Stamceltransplantatietherapie d.m.v. uit eigen vetweefsel verkregen stamcellen verboden door de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Onze excuses daarvoor!
Per 01-01-2018 werkt dhr. JD Setyo, arts niet praktiserend als assistent van mevr. Silvia Setyo- Foe, acupuncturist (lid van ZHONG).
De vergoeding door uw Zorgverzekeraar geschiedt volgens de polisvoorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering. Totaal aantal patiënten van 1990 t/m heden ca.:
> 12.500/ waarvan ca. 2.500 ASYRA PRO-cliënten!

*