Chinese Herbal Remedy

Chinese Herbal Remedy

Herbs
The classical text on the study of Chinese Materia Medica

Informatie over consult voor Chinese helende kruiden

U komt bij ons op consult (meestal op verwijzing van uw acupunctuur (huis-)arts/ therapeut(e)/ vrienden of familie) om de kwaliteit van uw leven te verbeteren. De behandeling is niet alleen symptoom gericht maar vooral oorzakelijk bedoeld om de ontstane disbalans te herstellen.
Geen enkel geval is natuurlijk precies dezelfde, niet alleen de persoon (met zijn unieke karakteristieken, opvoeding, beleving, ervaring etc.) is anders maar ook de omgevingsfactoren (thuis-/ school-/ werksituaties/ voeding etc.) De mentaal/ geestelijke aspecten zijn ook verschillend. Het moet ook duidelijk zijn dat de behandelingen niet specifiek verbonden zijn met een bepaalde geloofsovertuiging. Openheid, positieve affiniteit en soms geduld is voldoende om het beste effect van de behandeling te kunnen verkrijgen.
De diagnose wordt gesteld aan de hand van:
1. luisteren naar uw verhaal
2. kijken naar de tong
3. voelen van de pols
4. ruiken naar bijzondere kenmerken en
5. “sensing” op afstand, evt. aangevuld met Asyra PRO metingen.
In veel gevallen zijn de aanvullende laboratorium- of ziekenhuis uitslagen reeds bekend bij uw huisarts. De kopie hiervan kunt u opvragen bij de assistente van de desbetreffende  arts/ instelling en deze meenemen (als extra informatie).
Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten en een vervolg consult duurt 45 minuten. In sommige gevallen werkt de arts niet praktiserend ook tijdens het consult m.b.v. zijn energetische gave om uw (dis-)balans te herstellen. U bent uiteraard vrij om vragen te stellen. Aan het eind van het consult stelt de arts niet praktiserend aan de hand van de gestelde diagnose en zijn bevindingen (rekening houdend met uw constitutie en conditie op dat moment) de natuurlijke remedie samen die u elke dag regelmatig dient te gebruiken in de vorm van (warme) thee.
U komt elke 3 tot 6 weken terug op het consult om de resultaten te evalueren en evt. een nieuwe thee samen te stellen.
Het bijstellen van de behandeling is soms (heel) noodzakelijk omdat de situatie al zou kunnen veranderen. Niet minder belangrijk is het onderhouden van de behandeling teneinde uw balans en gezondheid positief te beïnvloeden.
Op de dag van het consult mag u geen koffie/ sterke thee/ limonade/ andere gekleurde drank of drop nuttigen i.v.m. de tong diagnose.
U mag uw tong ook nooit schrappen om bepaald beslag af te krijgen.
Het tarief voor 1ste consult is € 150,- en voor vervolg consult € 125,- incl. de medicinale thee/ druppels.
** De Chinese Heilkruiden vallen in Nederland onder de “warenwet” en zijn dus geen “geneesmiddel” in de zin der wet. Wij gebruiken ze als onderdeel van onze behandelingen, waarvan de indicaties zijn te lezen elders in onze website. Zij zijn slechts verkrijgbaar voor verkoop in onze praktijken en alleen voor eigen cliënten/ patiënten.

 

chinese-herbs-jars