Chinese Herbal Remedy

Chinese Herbal Remedy

Herbs
The classical text on the study of Chinese Materia Medica

Informatie over consult voor Chinese helende Kruiden

De Chinese Kruidenbehandeling is niet alleen symptoom gericht maar vooral “oorzakelijk” om de ontstane disbalans te herstellen.
Geen enkel geval is natuurlijk precies dezelfde, niet alleen de persoon is anders (met zijn unieke karakteristieken, opvoeding, beleving, ervaring etc.) maar ook de omgevingsfactoren (thuis-/ school-/ werksituaties/ voeding etc.) De mentaal/ geestelijke aspecten zijn ook verschillend. Het moet ook duidelijk zijn dat de behandelingen niet verbonden zijn met een bepaalde geloofsovertuiging of godsdienst. Openheid, positieve affiniteit en soms geduld is voldoende om het beste effect van de behandeling te kunnen verkrijgen.
De diagnose wordt gesteld aan de hand van:
1. luisteren naar uw verhaal
2. kijken naar de tong
3. voelen van de pols
4. ruiken naar bijzondere kenmerken en
5. “sensing” op afstand (energetisch).
In veel gevallen zijn de aanvullende laboratorium- of ziekenhuis uitslagen reeds bekend bij uw huisarts. De kopie hiervan kunt u opvragen bij de assistent/-e van de desbetreffende  arts/ instelling en deze graag meenemen (als extra informatie) bij uw bezoek.
Het eerste consult duurt max. 60 minuten en een vervolg consult duurt 45 minuten. Tijdens het consult werk ik energetisch met de Qi om uw (dis-)balans te herstellen. U bent uiteraard vrij om vragen te stellen. Aan het eind van het consult stel ik de natuurlijke remedie samen die u zelf thuis moet koken en elke dag regelmatig dient te gebruiken  als (warme/ koude) thee.
U komt elke 4 weken terug op het consult om de resultaten te evalueren en evt. een nieuwe thee samen te stellen. Het bijstellen van de behandeling is soms (heel) noodzakelijk omdat de situatie al zou kunnen veranderen. Niet minder belangrijk is het onderhouden van de behandeling teneinde uw balans en gezondheid positief te beïnvloeden.
Op de dag van het consult mag u geen koffie/ sterke thee/ limonade/ andere gekleurde drank of drop nuttigen i.v.m. de tong diagnose. U mag uw tong ook nooit schrappen om bepaald beslag af te krijgen.
Het tarief voor 1ste consult (intake gesprek) is € 150,- en voor vervolg consult € 100,- incl. de medicinale thee per receptuur.
N.B. De Chinese Heilkruiden vallen in Nederland onder de “warenwet” en zijn dus geen “geneesmiddel” in de zin der wet. Wij gebruiken ze als onderdeel van onze behandelingen. Zij zijn slechts verkrijgbaar voor verkoop in onze praktijk en alleen voor eigen gebruik.

 

chinese-herbs-jars